warszawa_klitynski

Biblioteki są ważne dla warszawiaków

17 lipca 2015

Warszawiacy uważają biblioteki za ważne. Przynajmniej ci, którzy brali udział w głosowaniu na przydzielanie środków z budżetu obywatelskiego. No, może nie wszyscy. Ale wielu. Popularność okołobibliotecznych projektów zdaje się oznaczać, że warszawiacy wierzą, że w biblioteki warto zainwestować więcej, niż przewiduje się w standardowym budżecie.

Wyniki głosowania w budżecie partycypacyjnym, choć nie głosowało w nim zbyt wiele osób, można moim zdaniem uznać za dobrą wiadomość dla stołecznych bibliotek (nie tylko publicznych). Większość projektów związanych z bibliotekami, na które można było głosować, zostanie zrealizowana. Stanie się tak dzięki najważniejszym decydentom – członkom lokalnej społeczności. Można powiedzieć, że w niektórych przypadkach (np. we wszystkich rejonach Ochoty) biblioteki wygrały w bezpośrednich wyborach – ten fakt trudno przecenić.

Mam nadzieję, że mieszkańcy dzielnic, w których biblioteki otrzymają w przyszłym roku dofinansowanie z budżetu obywatelskiego, będą zadowoleni z tego, w jaki sposób zostaną wykorzystane przyznane przez nich fundusze. I że za rok będą mogli powiedzieć, że oddanie głosu na bibliotekę było trafnym wyborem. Mam też nadzieję, że paradoksalnie nie obróci się to przeciwko głosującym i samorządy nie obniżą dotacji podstawowych (a przeciwnie, wyniki głosowania powinny skłaniać do ich podniesienia).

Nieco faktów i spostrzeżeń

 1. Projekty związane z bibliotekami (wliczając to projekty utworzenia bibliotek plenerowych) zgłoszono w 16 z 18 dzielnic (zabrakło Ursusa i Wilanowa).
 2. Zgłoszono 66 projektów związanych z bibliotekami. Stanowi to 2,8% wszystkich zgłoszonych projektów.
 3. Za pieniądze z budżetu obywatelskiego sfinansowanych zostanie 48 projektów biblitoecznych. Stanowi to 72,7% projektów związnych z bibliotekami i 7,7% liczby projektów, które zostaną zrealizowane.
 4. Większość projektów bibliotecznych była związana ze zbiorami i działalnością bibliotek publicznych.
 5. W ośmiu rejonach projekty biblioteczne zdobyły największą liczbę głosów, 6 projektów znalazło się na drugim miejscu w swojej okolicy, a 4 na trzecim.
 6. Najbardziej widoczne jest wsparcie dla bibliotek na Ochocie. Tu zrealizowane zostaną wszystkie cztery projekty. Dzielnicę tę podzielono na trzy rejony. W każdym z nich (!) mieszkańcy najchętniej głosowali na projekt zakupu nowości do biblioteki. Czwarty z projektów (modernizacja filii) znalazł się na drugim miejscu.
 7. Zrealizowane zostaną projekty kosztujące łącznie 2 404 922 zł. Odrzucone mają łączną wartość nie tak wiele niższą – 2 179 614 zł. Średnia wartość odrzuconych projektów była więc znacznie wyższa od projektów zakwalifikowanych.
 8. Koszt najdroższego spośród zwycięskich projektów wyniesie 347 000 zł (Zbiory dla bibliotek w Śródmieściu), najtańszego 1 300 zł (Praga Południe: baner z godzinami otwarcia).
 9. Koszt najdroższego spośród niewybranych projektów miał wynosić 585 000 zł (Białołęka: nowa siedziba), najtańszego 3 600 (Mokotów: prenumerata czasopism).
 10. Wszystkie projekty opiewające na 3 000 zł i mniej zostaną zrealizowane.
 11. Jeden z projektów (na Targówku), który znalazł się na drugim miejscu nie został zakwalifikowany do realizacji. Był dość kosztowny, przez co nie zmieścił się w budżecie, w sytuacji kiedy pierwsze miejsce zajął projekt pochłaniający większość budżetu przeznaczonego na dany rejon.
 12. Do realizacji zakwalifikowano jeden z projektów, który zajął przedostatnie miejsce (na Pradze Południe). Stało się tak, ponieważ był tak niedrogi, że możliwe było zakwalifikowanie go, kiedy inne projekty, bardziej popularne, nie mieściły się już w pozostałym budżecie.

Lista projektów

Poniżej znajdziecie listę projektów bibliotecznych, na które można było oddać głos. Więcej informacji na temat warszawskiego budżetu partycypacyjnego znajdziecie na stronie Urzędu m.st. Warszawy.


Autor wykorzystanego zdjęcia: Krzysztof Lityński