6850650385_1d58aaf1d5_b

Czy jesteś zadowolony ze swojego systemu bibliotecznego? Podziel się opinią

7 stycznia 2014

To już tradycja. Od 2007 r. Marshall Breeding prowadzący serwis librarytechnology.org co roku zbiera dane z całego świata na temat zadowolenia bibliotek z systemów bibliotecznych. Polskie biblioteki również mogą podzielić się swoją opinią na ten temat.

Podstawą do wzięcia udziału w ankiecie jest znalezienie swojej biblioteki w międzynarodowej bazie lib-web-cats. Została ona niedawno powiększona o wiele polskich bibliotek, o których informacji wcześniej nie można było tam znaleźć. Obecnie w międzynarodowej bazie znajdują się dane bibliotek akademickich, dla których podstawę stanowiła baza stworzona przez EBIB. Niedługo pojawią się tam także informacje o bibliotekach innych typów.

Na początku warto znaleźć swoją bibliotekę i sprawdzić, czy dane w lib-web-cats są aktualne i kompletne. Jeżeli wymagają poprawy lub uzupełnienia, możecie je aktualizować lub uzupełnić po zarejestrowaniu się w serwisie. Formularz jest krótki i rejestracja nie zabiera wiele czasu.

Potem możemy zabrać się za wypełnienie ankiety dotyczącej automatyzacji naszej biblioteki. Ankietę może wypełnić bibliotekarz systemowy lub inny, który jest w stanie ocenić funkcjonalność systemu czy obsługę serwisową i kontakt z dostawcą. Myślę, że warto wypowiedzieć się w tych kwestiach, szczególnie, że mało jest w ankiecie głosów z naszej części świata.

Do ankiety można wejść z rekordu swojej biblioteki — wystarczy kliknąć przycisk “Complete Automation Survey”. Ankieta nie jest długa, składa się z 17 krótkich pytań oraz miejsca na dodatkowe komentarze. Wypełniając ankietę możemy też aktualizować informację o naszym zintegrowanym systemie bibliotecznym i jego dostawcy. Następnie kolejno pojawiają się pytania:

 1. Jak bardzo jesteś zadowolony z obecnie używanego zintegrowanego systemu bibliotecznego? (skala 0-9)
 2. Jak oceniasz kompletność funkcji obecnie używanego zintegrowanego systemu bibliotecznego? (skala 0-9)
 3. Jak efektywny jest system w zarządzaniu zbiorami tradycyjnymi (drukowanymi)? (skala 0-9)
 4. Jak efektywny jest system w zarządzaniu zbiorami elektronicznymi? (skala 0-9)
 5. Jak oceniasz (ogólnie) firmę będącą dostawcą systemu? (skala 0-9)
 6. Jak oceniasz obsługę serwisową firmy będącej dostawcą systemu? (skala 0-9)
 7. Czy w ostatnim roku obsługa serwisowa polepszyłą się czy pogorszyła? (skala 0-9)
 8. Gdzie zgłaszane są problemy z systemem lub jego obsługą? (dostawca systemu / inne biblioteki lub konsorcjum)
 9. Czy biblioteka rozważałąby współpracę z obecnym dostawcą systemu w przypadku chęci migracji do innego systemu? (skala 0-9)
 10. Czy wdrażanie aktualnie używanego systemu odbywało się terminowo i zgodnie z umową? (tak / nie)
 11. Czy biblioteka rozważa zmianę systemu? (tak / nie)
 12. Jeżeli tak, podaj nazwy systemów, których wdrożenie rozważasz.
 13. Czy biblioteka rozważa zakup systemu discovery lub katalogu nowej generacji? (tak / nie / biblioteka już posiada takie narzędzie)
 14. Jeżeli tak, podaj nazwy systemów, których wdrożenie rozważasz.
 15. Czy biblioteka rozważałaby wdrożenie open source’owago zintegrowanego systemu bibliotecznego? (skala 0-9)
 16. Jeżeli tak, podaj nazwy systemów, których wdrożenie rozważasz.
 17. Podaj przybliżoną liczbę zbiorów biblioteki.

 

Ankieta będzie dostępna mniej-więcej do połowy stycznia, lepiej więc nie zwlekać zbyt długo z jej wypełnieniem. Potem przyjdzie czas na opracowanie wyników przez Marshalla Breedinga, czego efekty z pewnością będziemy mogli zobaczyć, tak jak w poprzednich latach.

UWAGA!

Termin składania ankiet został przedłużony. Można je  wypełnić do poniedziałku, 20 stycznia 2014.


Wykorzystano zdjęcie autorstwa LaTransfo (lic. CC BY-SA)

 • http://dominika.bibliosfera.net/ Dominika Paleczna

  Termin składania ankiet został przedłużony. Można je wypełnić do poniedziałku, 20 stycznia 2014.